Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”
Smolna 13
00-375 Warszawa