Pamiętnik wojny chocimskiej

Jakub Sobieski

Pamiętnik wojny chocimskiej

Z łacińskiego przełożył Władysław Syrokomla

Wyd. I, str. 180, format 15,5 x 19,5 cm, oprawa broszurowa, laminowana, ISBN 978-83-05-13674-7

Cena det. 20 (w tym 5% VAT)

  1. 30

Relacja uczestnika jednej z najważniejszych kampanii wojennych w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autorem jest polski magnat, ojciec króla Jana III Sobieskiego.