Grupa poetycka „Kwadryga”

Jan Marx

Grupa poetycka „Kwadryga”

Wyd. I w tej edycji, str. 252, format 13 x 19,5 cm, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-05-13719-5

Cena det. 29 zł (w tym 5% VAT)

Jan Marx to wybitny krytyk, autor 1384 recenzji, esejów, rozpraw i felietonów, 31 książek oraz wielu przekładów z francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Grupa poetycka „Kwadryga” to wznowienie publikacji z 1983 roku . Autor dokonuje w niej błyskotliwych analiz twórczości sześciu poetów i dwóch poetek, należących do efemerycznej grupy poetów (działającej w latach 1926–1933), postulujących potrzebę poezji uspołecznionej i zaliczanych obecnie do tzw. Drugiej Awangardy. Chociaż ideowo i politycznie kwadryganci dystansowali się od ówczesnej bezideowości i ostentacyjnego antyintelektualizmu skamandrystów, to jednak ulegli ich formalnej presji. W ich międzywojennych wierszach dominowała problematyka nierówności społecznych i nędznej egzystencji ludzi zmarginalizowanych w Drugiej Rzeczypospolitej, o których Jerzy Stempowski napisał: „Gdyby zaproponowano mi nowe życie w skórze robotnika lub chłopa dwudziestolecia, wybrałbym śmierć”.