Krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Zygmunta Augusta…

Jan Dymitr Solikowski

Krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Zygmunta Augusta…

Z łacińskiego przełożył Władysław Syrokomla

Wyd. I, str. 180, format 15,5 x 19,5 cm, oprawa broszurowa, laminowana, ISBN 978-83-05-13674-7

Cena det. 20 (w tym 5% VAT)

  1. 30

Jan Dymitr Solikowski (1539-1603), arcybiskup lwowski, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy politycznych XVI wieku. Przez długie lata był sekretarzem królewskim, a po śmierci Zygmunta Augusta brał aktywny udział w wydarzeniach politycznych. W  Krótkim pamiętniku rzeczy polskich … opisał wypadki, których był bezpośrednim uczestnikiem lub świadkiem (np. poselstwo do Henryka Walezego).