Konterefekt naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora Bronisława Jastrzębskiego

Konterefekt naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora Bronisława Jastrzębskiego

Wybór tekstów – Jarosław Dobkowski

Wyd. I, 12,5 x 20,5 cm, oprawa broszurowa

Profesor Bronisław Jastrzębski aktywny jest wszędzie tam , gdzie się pojawi, zwłaszcza jeśli występują problemy. To człowiek odważny i bezkompromisowy, jakby szermierz w publikacjach naukowych i publicystyce, bezwzględny w krytyce np. nieprawości, nieuczciwości, zbędnej biurokracji w organizacjach państwowych i samorządowych oraz w zasadach funkcjonowania państwa, w walce o sposób widzenia prawdy, ryzykując nawet tzw. wilczym biletem i blokadami politycznymi w działalności naukowej i publicystycznej.

(Z wypowiedzi prof. zw. dr. hab. Andrzeja Sylwestrzaka)